Adrian Evans: No Dig

Adrian Evans.

Allt fler intresserar sig för no-dig metoden i köksträdgården. Målet med no-dig metoden är att mata jorden ovanifrån med kompostjord och näring och låta den vara mekaniskt orörd på djupet. Jorden ses som en organism som genom att få stå orörd också är till störst nytta för växterna. Mykorrhizanätverk är mycket viktigt för att jorden och växterna som växer i den skall må så bra som möjligt. Nätverken skapas kontinuerligt i jorden och om man låter bli att gräva och vända jorden kan dessa nätverk fortsätta att växa och förse växternas rotsystem med både fukt och näring.

Adrians köksträdgård är 100% No-dig och i sitt blogginlägg skriver han steg för steg om hur han gör.


Under mina tidiga barndomsår, som jag tillbringade med min mormor och hennes bror i deras trädgårdar, såg man mig ofta knuffa min lilla skottkärra fylld till toppen med kogödsel. Rosor var den stora trenden på 1970-talet och vi täckte dem genom att sprida ett tjockt lager gödsel runt dem. Samma procedur upprepades i oändlighet då jag senare som 14-årig pojke tog mina första steg inom professionell trädgårdsodling.

När jag äntligen kom in på trädgårdsskolan några år senare blev jag särskilt tagen av en föreläsare som förespråkade ”No-dig” trädgårdsarbete. Han var en markforskare till yrket och en som såg jorden som en enda stor organism som borde lämnas ifred för att vara till mest nytta för växterna. Istället för att gräva i jorden täcktes den årligen ett lager av komposterat organiskt material som senare skulle brytas ner ytterligare av maskar, bakterier och annat jordliv och därefter planteras direkt i.

Under de senaste 10 åren har Charles Dowding i Storbritannien odlat grönsaker i sin handelsträdgård med exakt samma metod. Genom hans banbrytande arbete har organisationer som Royal Horticultural Society och good Gardeners of large Estates anammat hans enkla metoder.

Min egen köksträdgård är nu 100 % ”No-dig” och sparar mig mycket arbete.
Metoden kan användas på alla storlekar av trädgårdar och på alla typer av jord – syftet är att mata den jorden genom att lägga till ett årligt täcke av komposterat material och lämna den mekaniskt orörd. Det första året gräver manbort så många fleråriga ogräs som möjligt på det avsedda området, som sedan täcks av ett lager kartong. Kartongen täcks med ett 20-30 cm lager komposterad kompost, som kan vara din egen trädgårdskompost, eller t.ex ett kompostmaterial köpt från din kommun.

Min egen köksträdgård är nu 100 % ”No-dig” och sparar mig mycket arbete.
Metoden kan användas på alla storlekar av trädgårdar och på alla typer av jord – syftet är att mata den jorden genom att lägga till ett årligt täcke av komposterat material och lämna den mekaniskt orörd.

Jag förodlar mina grönsaksfrön inomhus under de senare vintermånaderna. Jag sår dem små pluggplantor som är redo att plantera ut när risken för nattfrost passerat. Jag planterar dessa pluggväxter direkt i kompostjorden. Under växtsäsongen kommer kartongen så småningom att brytas ner och grönsakerna brer ut sina rötter genom den.

Kartongen och komposten fungerar som en barriär för att stoppa ljuset från att stimulera ogrästillväxt under marken – och jag behöver numera bara rensa bort ogräs två gånger under hela sommaren. Jag har inget som helst behov av att använda kemiska ogräsmedel!

Kompostlagret hjälper också till att bevara värdefull fukt i jorden, där växterna behöver det. Ytan minskar avdunstning av fukt från jorden, därför minskar behovet av att vattna växterna också. Det är viktigt att notera här att när de unga plantorna planteras på våren är det viktigt att ge en riktigt grundlig första vattning för att rötter ska ta sig.

Mycket forskning och bättre förståelse av mykorrhizasvampnätverk som lever i jorden bevisar deras otroliga funktion för växter. När de lämnas ostörda (genom att inte gräva i jorden) fäster sig dessa nätverk sig vid växtrötterna och ger vatten och näring till växterna, som sedan i sin tur förses med kolhydrater som bildas i fotosyntesen av växterna för att mykorrhizaerna ska fortsätta växa.

Fördelarna för mig som trädgårdsmästare är många eftersom jag inte har något ryggbrottsgrävande att göra längre, ogrästillväxt är mycket mindre liksom vattning, vilket gör att jag kan koncentrera mig på andra saker i trädgården.

Adrian