Klematis

Men den lämpar sig utmärkt även som marktäckare, på stenrösen, upp efter trädstammar 0ch upp mot väggar och tak.
En vanlig uppfattning är att det är väldigt komplicerat att beskära klematis. Här hos oss (Finland zon III) bestämmer vintern oftast om hur beskärningen utförs. Ofta fryser de yttersta grenarna helt eller delvis bort. Därför räcker det i de flesta fall med att putsa ner till frisk ved.
Viktigt hos oss är däremot planteringen. Gropen bör vara djup (minst 60x60cm), fyll gropen med näringsrik sand-jord blandning och plantera djupt, så att jorden kommer 15cm upp på stammen. Det är viktigt för övervintringen.
Mera anvisningar finns vid varje sort.