tradgardstjanster-7

Trädgårdstjänster för företag

Söker ditt företag eller bostadsbolag en pålitlig partner inom trädgårdsplanering och skötsel?

Blomtorget har lång erfarenhet av trädgårdsdesign och gröninredning.
Vi står till tjänst i alla skeden; från planeringsfas till leverans och underhåll.

 

Offertförfrågan riktas till:

Kenneth Gillberg

kenneth@blomtorget.fi

 

tradgardstjanster-8

 

Det här kan vi hjälpa till med


Design av grönområden i nybyggnadsområde

Uppgradering av grönområde efter en byggnadsrenovering

Design av grönområden för att öka värdet på en fastighet

Design av lekplatser och parker

Design av funktionella uteplatser för boende, t.ex. sittplatser och grillplatser eller placering sop- /återvinningsbehållare.

Design för att korrekt styra människor eller trafik runt fastigheten – med säkra ytor för t.ex. gångvägar, trappor/trappsteg etc.

Säkerhetsplanering för att säkerställa att uteområdets design är lagligt och säkert

Design av intressanta planteringslösningar som ger värde för invånarna eller ökar den biologiska mångfalden hos insekter, små däggdjur, fåglar etc.

Planering av ekologiska system, t.ex. vattenretentions- och flödessystem; för att ta tillvara vatten från tak och ytor i vattningsanläggningar eller gröna tak

Uppgörande av arbets-/tekniska ritningar för arkitekter, bostadsrättsföreningar och landskapsbyggare vid ett trädgårdsbygge

Uppgörande av skriftliga växt- och trädgårdsunderhållsplaner för dem som ansvarar för underhållet av utomhusplatserna

Gröninredning –
för ökad trivsel på arbetsplatsen

Många återgår till sina arbetsplatser efter pandemin.
Välkomna arbetstagare och kunder med fräscha växter!

 

GRÖNINREDNING FÖR FÖRETAG

tradgardstjanster-9

Kontakta oss!

Vi ser fram emot att höra mer om ditt projekt.

 

Kontaktformulär