Hållbar trädgård – det här ska du tänka på

Lena Gillberg blogg
Lena Gillberg.

Dagens miljöfrågor känns många gånger överväldigande, hur skall jag kunna påverka den globala miljösituationen? Det går väl inte?
Men, om du istället krymper perspektivet och tänker på de insekter och små djur som finns i trädgården. För dem är dina odlingar hela världen, deras universum! Att då se till att din plätt på jorden är hållbar och tillrättalagd för biologisk mångfald, då gör du skillnad där du står. När flera gör detsamma med sina trädgårdar så får vi en hållbarare region, osv.

Du själv vinner på en hållbar trädgård, med en fungerade trädgård där växter och djur mår bra, där mår du själv också bra!

Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Här kommer några tips på hur du kan göra din trädgård mera hållbar.

Sträva efter biologisk mångfald

Håll trädgården så naturlig som möjligt! Både små och stora djur kommer att trivas i din trädgård – och göra mycket nytta.

 • Bygg upp trädgården med buskar och träd som skapar rum och struktur. Detta skapar inte bara harmoni i trädgården, men bidrar även till den biologiska mångfalden vi vill åt.
 • Bygg gärna ett insektshotell! Läs vår guide här.
 • Plantera växter som pollinerare älskar, läs Adrians lista här.
 • Ha en plan och håll dig till den! En noggrann planering av trädgården gör att man slipper göra stora förändringar senare och på så vis rubba ekosystemet.

Ett humlebo är ett kreativt projekt för trädgården som gör stor nytta för alla, vi människor behöver pollinerarna och de behöver oss.

Miljövänlig bekämpning och giftfri trädgårdsskötsel

En hållbar trädgård innebär ett ekologiskt förhållningssätt till bekämpning. Gifter hör inte hemma i trädgården, de gör större skada än vad många tror. Inte bara för växterna, jorden, grundvattnet, insekter och djur, utan även människor och speciellt barn som rör sig i området.

 •  Använd miljövänliga metoder för bekämpning. Det finns effektiva alternativ att ta till.
 • Minska användningen av kranvatten genom att ta tillvara regnvatten.
 • Vattna mycket men sällan – att vattna lite och ofta mår inte trädgården bra av.
 • Använd handdrivna verktyg, eller el/solpanel istället för bensindrivet för att minska på energiförbrukningen.

  Det mest hållbara alternativet för bevattning i trädgården är att vattna för hand med regnvatten. Vattnet kan man enkelt samla upp genom att exempelvis koppla en regnuppsamlingstunna till stuprännan.

Att tänka på kring hållbar jord och näring

En hållbar jord ger bra med näring för växterna och sparar på resurserna.

 • Kompostera mera!
  Har du möjlighet så ta hand om ditt avfall istället för att en tredje part gör det.
  Av kökskompost kan du göra egen näringsrik jord (t.ex. Bokashi).
 • Räfsa inte för noggrant!
  Tänk på att fallna löv gynnar humushalten i jorden. Vi räfsar ofta bort trädens eget sätt sköta jordförbättringen och näringstillförseln.
 • Använd organiskt gödsel
  Som kompost, lövmull, stallgödsel istället för kemiska preparat.
 • Satsa på växelodling!
  Att odla samma växter på samma platser varje år skapar jordtrötthet. Ofta leder det till att du får in mycket ogräs och sjukdomar till odlingen. Genom växelodling tillför de nya växterna nya näringsämnen till jorden och ogräset hinner inte ta föste lika enkelt.
 • Bra jord lönar sig!
  Jord av god kvalitet, med mycket organiskt material i sig, gynnar vätskeansamlingen och håller fukten längre. Det gör att vattentillgången för växterna blir längre, och man behöver inte vattna lika ofta.
 • Använd befintlig jord så långt det är möjligt.
  Jordförbättra och/eller täckodla. Gör gärna ett jordtest för att se vad som behövs göras.

Att tänka på kring hållbar odling och växter

”Härodlat”, alltså att hämta mat och växter från egen gård, är snäppet bättre än närodlat då du slipper alla förpackningar och transporter. För att lyckas med härodlat behöver du satsa på en mångfald av olika sorter, rötter, egenskaper och säsong.

 • Tänk på helheten och var noga med planeringen, välj t.ex flera sorters morot varav någon lämpar sig bättre för lagring och andra som är godast vid upptagning. Odla det du vill skörda sent nära en södervägg, värmen förlänger säsongen.
 • Odla växter med rötter som luckrar jorden, det underlättar kolbindningen under hösten
 • Välj växter som blommar under hela säsongen, och som stimulerar alla fem sinnen.
 • Välj härdiga sorter som är tåliga mot sjukdomar, gärna sådana som inte konkurrerar ut andra sorter I trädgården.

Ha inte jord utan syfte på gården. I naturen förekommer sällan öppen jord. Öppen jord ses i naturen som ett öppet sår som jorden försöker läka med ogräs.

Tricket i en hållbar trädgård är lite material och och mycket växter. Ogräs kommer förr eller senare att börja tränga upp mellan stenar eller barklager. Kommer det inte underifrån så kommer det uppifrån. Luften är full med sporer och frön som letar växtplats.

 • Använd återvunnet, begagnat, biologiskt nedbrytbara material då du planerar och bygger din trädgård.
 • Hårda träslag är hållbara och behöver sällan underhållas, men se till att materialet inte är behandlat med miljöfarliga ämnen.
 • Materialet får gärna vara kostnadsfritt, och tillverkat så lokalt som möjligt med minimal transport.

Hållbar gräsmatta – finns det?

En kontrollerad gräsmatta är ofta uppbyggd av få arter. Det är inte helt naturligt, och bidrar inte heller till den biologiska mångfalden. Ovanpå detta behandlas gräsmattan ofta med kemiska preparat som gödsel och mossbekämpning, vilket skadar mikrolivet. Det finns dock miljövänliga alternativ att ta till vid behov.

 • Alternativ till gräsmatta är en mossmatta.
 • Mossmattan innehåller, till skillnad från gräsmatta, många olika typer av mossa.
 • Fördelen med mossmatta är att den renar luften från föroreningar, nackdelen är att den tar lång tid att etablera.

Fråga gärna oss om fler alternativ till gräsmatta.

Hoppas att du fått inspiration till att göra din trädgård lite mer hållbar.

Allt gott,
Lena